Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Uwaga zmiana miejsca spotkania

czwartek, 18 października 2018 13:23
alt

Informujemy, że zmianie uległo miejsce spotkania z okazji Dnia Seniora. Spotkanie odbędzie się w piątek 19.10.2018 r. o godz. 17.00 w sali gmnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kotli.
 

Czyste powietrze - wymień swój piec

środa, 19 września 2018 12:55
alt
 
Informujemy mieszkańców Gminy Kotla, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Wnioski (w formie elektronicznej lub papierowej) należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
W ramach programu „Czyste powietrze” można starać się o dotację, pożyczkę, dotację lub/i pożyczkę m. in. na:
Więcej …
 

A P E L

piątek, 21 września 2018 07:31
alt                                                                               Kotla, 2018-09-20

A P E L
do mieszkańców Gminy Kotla korzystających z kanalizacji
 
Gmina Kotla przypomina o zasadach i trybie korzystania z  kanalizacji sanitarnej:

- zabronione jest wrzucanie do urządzeń na instalacji wewnętrznej odpadów stałych.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń wykluczy możliwość wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej oraz obniży jej koszty eksploatacyjne.

Informujemy, że odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp  w  przepompowniach ścieków. Usunięcie awarii polegające na naprawie pompy lub jej wymianie (w wyniku uszkodzenia) powoduje zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji, co w konsekwencji przekłada się  na wzrost ceny (taryfy) za odprowadzenie ścieków.

                                                                                                        Wójt Gminy Kotla
                                                                                                      Łukasz Horbatowski

 

Podaruj dom… zyskaj przyjaciela!

wtorek, 14 sierpnia 2018 14:01

Dzięki uchwale podjętej przez Radę Gminy Kotla w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotla, rusza kampania adopcyjna pn. „Podaruj dom… zyskaj przyjaciela!”.

Kampania ma na celu jak najszybsze znalezienie domu dla zwierzęcia, które zostało wyłapane na zlecenie Gminy Kotla i obecnie przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Żukowickiej 1A w Głogowie.

Nowy właściciel psa powinien zgłosić się do tut. Urzędu w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc po zawarciu umowy adopcyjnej ze schroniskiem, w celu zawarcia umowy rekompensaty. Rekompensata wynosi 550 zł i stanowi jednorazowy zwrot kosztów utrzymania psa. Nowy właściciel w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy rekompensaty powinien przedstawić faktury i rachunki związane z utrzymaniem adoptowanego psa (zakup karmy; zakup akcesoriów, tj. smycz, obroża, legowisko, miska; zakup budy dla psa, usługi weterynaryjne).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 768318361 wew. 47.
 
Poniżej psiaki objęte kampanią adopcyjną (po kliknięciu większe zdjęcia)
 
       

Usuwają azbest

poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:39
-
alt
Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotla” na realizację którego Gmina Kotla pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
„Planujemy usunąć blisko 50 ton azbestu” - informuje wójt Łukasz Horbatowski.
Więcej…
 

Gościli pielgrzymów

piątek, 03 sierpnia 2018 13:00
-
alt
W dniu dzisiejszym gościliśmy uczestników 36. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Pielgrzymi około godziny 12:00 dotarli na teren rekreacyjno-sportowy w Kotli, gdzie podczas przerwy zjedli obiad oraz skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez mieszkańców naszej gminy. Był to czas odpoczynku przed dalszą trasą, która przy panujących obecnie wysokich temperaturach jest bardzo męcząca. Nieocenione okazały się wiata i namioty pod którymi pielgrzymi znaleźli schronienie, a także węzeł sanitarny na terenie obiektów.
Więcej…
 

Pokaz siły - Turniej wsi

czwartek, 02 sierpnia 2018 13:16
-
Dawka adrenaliny, która pozwala przenosić drągi udami i bić rekordy ludzkiej wytrzymałości. Tak można powiedzieć o zawodnikach z Głogówka. Czytaj na blogu lukaszhorbatowski.pl

(kliknij na zdjęcie)
alt


 

Informacja

czwartek, 02 sierpnia 2018 08:28
-
altINFORMACJA!
 W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYMI SIĘ WYSOKIMI TEMPERATURAMI
URZĄD GMINY KOTLA W DNIACH 2 i 3 SIERPNIA BĘDZIE CZYNNY            W GODZINACH 7.30- 14.30

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kotla Nr 0050.55.2018
z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w sprawie skrócenia godzin pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kotla
w dniach 2 i 3 sierpnia 2018 r.


 

Jeszcze o V Turnieju Wsi

środa, 01 sierpnia 2018 08:38
-

Osobiste refleksje wójta Łukasza Horbatowskiego na temat imprezy na blogu www.lukaszhorbatowski.pl :) polecamy

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE
alt

 

Ekshumacja niemieckiego żołnierza

środa, 01 sierpnia 2018 07:51
-
alt30 lipca Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST z Poznania prowadziła prace ekshumacyjne w pobliżu Kulowa, gdzie z leśnego grobu podjęto szczątki żołnierza niemieckiego poległego w 1945 r. Odnaleziony wewnątrz wykopu radziecki granat ręczny oraz radziecką i niemiecką amunicję strzelecką zabezpieczyli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie.
 

Dobra zabawa i integracja

poniedziałek, 30 lipca 2018 13:05
-
altDrużyna reprezentująca sołectwo Grochowice wygrała V Turniej Wsi, który odbył się 28 lipca br.  w Chociemyśli. Za nimi na kolejnych pozycjach uplasowała się drużyna ze Skidniowa i Głogówka. W sumie w rywalizacji udział wzięło siedem sołectw. Każda z drużyn otrzymała z rąk Wójta Gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego, Przewodniczącej Rady Haliny Przybylskiej i dyrektora GOKiS Iwony Adamczak upominki i dyplomy, a pierwsze trzy miejsca także pamiątkowe puchary.
Więcej…
 

Apel Rady Gminy do Parlamentu RP

poniedziałek, 30 lipca 2018 12:32
-

altPodczas ostatniej sesjji Rady Gminy radni wystosowali Apel do Parlamentu RP o zmianę lub ustanowienie prawa umożliwiającego organom stanowiącym  udzielanie dotacji do nieczystości ciekłych dowożonych. Poniżej pełny tekst apelu.

altApel


 

ZDolne NGO

piątek, 27 lipca 2018 11:29
-
altZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosi VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danej społeczności). Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to najaktywniejsze NGOsy działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
Zachęcamy do zgłaszania organiazacji. Termin przyjmowania zgłoszeń do 15.08.2018 r.  Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnosląskiego .

 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe

czwartek, 26 lipca 2018 10:00
-
alt Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXVI/130/16 Rady Gminy Kotla z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Kotla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2017-2022 zmienionej Uchwałą Nr XXIX/148/17 Rady Gminy Kotla z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu współpracy gminy Kotla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017 – 2022, Wójt Gminy Kotla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu pożytku publicznego w 2018 roku.

alt Zarządzenie nr 0050.50.2018 Wójta Gminy Kotla z dnia 26 lipca 2018r.

alt Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o konkursie

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>